The Teachers 教師資料

 

 

Administration and Panel Heads 行政及部門主管

 

Principal Dr.Lawrence Yu   校 長 余昌寧博士
Vice Principal Lau Shun On Ricky, Wong Chung Yeung   副 校 長 劉順安(學生事務); 王頌揚(教務)
Chaplain Lin Wing, Chuen Leung Yim, Tsoi Ka Sing(Deputy)   校 牧 連永泉; 梁艷; 蔡家聲(副)
Academic Dean Szeto Nin Choi, Li Yuk Ting, Chan Hon Yuen (Deputy)   教務主任 司徒年彩; 李玉婷 ; 陳漢源(副)
Discipline Master Teresa Poon, Wong Chiu Kin (Deputy)   訓導主任 潘維英; 黃朝堅(副)
Guidance Master Tam Chun Yin   輔導主任 譚春燕
General Office Master Kwok Wai Ni   校務主任 郭惠妮
School Business Master Keung Lun Chung   事務主任 姜倫宗
IT Coordinator Liu Kai Sheung, Lei Wai Meng(Deputy)   資訊科技統籌主任 廖繼嫦; 李偉明 (副)
ECA Coordinator Lam Kwan Lai, Sin Wing Yi(Deputy)   課外活動主任 林君妮; 單穎怡 (副)
Career Master Lau Ka Man   升學擇業輔導主任 劉嘉敏
Other Learning Experiences Coordinator Lau Ka Man, Lau Ka Ho (Deputy)   其他學習經歷主任 劉嘉敏; 劉家豪(副)
Spiritual Affairs Master Lam Hei Wai   靈育主任 林希瑋
Chinese Department Head Lee Kwai Ying, Cheung Yuen Chun (Deputy)   中國語文系主任 李桂瑩; 張遠春 (副)
English Department Head Yeap Foong Peng, Lee Yuet Wa(Deputy)   英國語文系主任 葉鳳萍; 李月華(副)
Mathematics Department Head Law Mei Chu, Ng Ka Yiu(Deputy)   數學系主任 羅美珠; 吳家堯(副)
Sciences Department Head Chan Yuen Ching   科學系主任 陳婉貞
SS & Human. Dept. Head Tam Tung Wai   人文及社會科學系主任 譚東威
Technology & Culture Dept. Head Keung Lun Chung   科技及體藝系主任 姜倫宗
Learning & Teaching Recources Coordinator

Leung Mei Yee

  學與教資源中心主任 梁美儀
         

 

 

Teachers 教職員名單

Chan Hon Yuen
Li Yuk Ting
Chan Yuen Ching Echo Liu Kai Sheung
Cheung Wing Keung Lo Wai Hung
Cheung Yuen Chun Loi Wai Kit
Chu Ki Cheong Ng Ka Yiu
Ho Tsz Kiu Ngai Ka Yee
Ho Wing Yung Phoon Yien Ai Michelle
Hsieh Wen Tzu Poon Wai Ying Teresa
Hsu Chun Ki Sin Wing Yi
Keung Lun Chung Szeto Nin Choi
Keung Tsz Ha Tam Chun Yin
Kwan Wing Shuet Tam Tung Wai
Kwok Wai Ni Tang Billy Chi Yin
Lam Hei Wai Raymond Tang Hiu Tung
Lam Kwan Lai Tong Pok Fung
Lam Tsz Yan Wan Yuk Ching
Lam Yin Warjri James Gladden
Lam Yin Ting Wong Chiu Kin
Lau Ka Ho Wong Chung Yeung
Lau Ka Man Wong Tsz Shan
Lau Shun On Ricky Yeap Foong Peng
Law Mei Chu Yeung Kwok Ying
Lee Fung Suen Joyce Yong Thau Lip Vincent
Lee Kwai Ying Yu Cheong Ning
Lee Tak Tsam Wong Wun
Lee Yuet Wa Yau Chun Kiu
Lei Wai Meng Lisa M. Middleton(NET Teacher)
Leung Mei Yee Daniel J. Raullerson Jr(NET Teacher)
Li Lai Kwan  
陳 漢 源
李 玉 婷
陳 婉 貞 廖 繼 嫦
張 永 强 盧 偉 鴻
張 遠 春 呂 偉 杰
朱 其 昌 吳 家 堯
何 紫 喬 倪 嘉 儀
何 穎 蓉 潘 英 愛
謝 文 慈 潘 維 英
許 鎮 祺 單 穎 怡
姜 倫 宗 司徒年彩
姜 紫 霞 譚 春 燕
關 詠 雪 譚 東 威
郭 惠 妮 鄧 耔 彥
林 希 瑋 鄧 曉 童
林 君 妮 湯 博 峰
林 子 欣 尹 玉 晶
藍     彥 華 智 禮(外籍英語教師)
林 燕 婷 黃 朝 堅
劉 家 豪 王 頌 揚
劉 嘉 敏 黃 紫 珊
劉 順 安 葉 鳳 萍
羅 美 珠 楊 幗 英
李 鳳 旋 楊 道 立
李 桂 瑩 余 昌 寧
李 德 沁 黃 媛
李 月 華 丘 雋 翹
李 偉 明 Lisa Marie Middleton(外籍英語教師)
梁 美 儀 Daniel J. Raullerson Jr(外籍英語教師)
李 麗 君